Zpět na výpis
Indexace pojistné částky: Ano nebo ne?

Indexace pojistné částky: Ano nebo ne?

Nastavení pojistné částky je klíčové pro správné pojištění nejen nemovitosti. S tím může pomoci i indexace, o které si dnes povíme více.
Markéta
10. 6. 2024

Indexace pojistných částek je mechanismus používaný pojišťovnami. Umožňuje automatické přizpůsobování hodnoty pojistné částky a pojistného. Reflektuje změny v ekonomických podmínkách, jako je inflace nebo změna cenové hladiny. Hlavním cílem je tvoje ochrana v průběhu let, kdy se mění ceny materiálů a služeb zejména v závislosti na inflaci. V případě pojistné události vyplacená náhrada stále odpovídá skutečné hodnotě pojištěného majetku či rizika.

Některé pojišťovny používají výraz valorizace pojistné částky, ale jde o to samé. 

Jak indexace funguje?

  • Pravidelná úprava: Pojišťovna pravidelně (obvykle jednou ročně) upravuje pojistné částky a pojistné na základě předem stanoveného indexu (např. index spotřebitelských cen).
  • Informace klientům: Pojišťovna informuje klienty o změně pojistné částky a pojistného. Klienti mají obvykle možnost se změnami souhlasit nebo je odmítnout.
  • Automatické přizpůsobení: Pokud klient se změnami souhlasí, pojistná částka a pojistné se automaticky upraví podle stanoveného indexu.

Výhody indexace

  • Ochrana před inflací: Hodnota pojištění je chráněna před znehodnocením způsobeným inflací.
  • Aktuální pojistné krytí: Pojistná částka zůstává aktuální a odpovídá reálné hodnotě pojištěného majetku či rizika.
  • Jednoduchost: Automatická úprava pojistné částky a pojistného snižuje administrativní zátěž pro klienty i pojišťovny.

Nevýhody indexace

  • Zvýšení pojistného: S rostoucí pojistnou částkou se zvyšuje i pojistné, což může být pro některé klienty finančně náročné.
  • Neaktuálnost: Jednou z nevýhod indexace pojistných částek je, že v některých případech může být výhodnější uzavřít novou smlouvu. Nová smlouva může být levnější a nabídnout lepší podmínky než automaticky indexovaná smlouva. To znamená, že klienti by měli pravidelně přezkoumávat své pojistné smlouvy a zvážit, zda není výhodnější uzavřít novou smlouvu místo ponechání staré s indexací.

Jak to chodí v praxi

V praxi to chodí tak, že si klient při uzavírání smlouvy může vybrat, jestli chce indexaci nebo ne. Poté vše běží automaticky. Každý rok klient obdrží oznámení, o kolik pojišťovna navrhuje navýšit pojistnou částku a kolik má nově uhradit.

Bohužel se stává i to, že pojišťovna osloví klienta, který si indexaci nepřeje. Ten pak obdrží dopis s navýšenou částkou a často je zmatený, proč tomu tak je. Pokud neuhradí pojistné včas, pojišťovna zkouší vymáhat částku včetně indexace. Proto je důležité si dávat pozor na předpisy pojistného k výročí, aby nedošlo k omylu při platbě prostřednictvím QR kódu. 

Jaký mám na to osobní názor?

Málokdy se potkám s tím, že se více vyplatí indexace než nově upravená smlouva. Sice tomu musíš pověnovat čas, ale vyplatí se ti to. Dále se pojišťovny téměř každý rok snaží aktualizovat jejich produkty. To znamená, že to co si kdysi hradil jako připojištění, nyní může být součástí základního balíčku. Nemluvě o pojistných podmínkách, které jsou každým rokem více proklientské. 

Doporučení

Když vidíš, jak kolem rostou ceny, nezapomeň myslet i na to, co máš pojištěné. Chceš přece mít klid, že jsi pořádně krytý. A pokud se chystáš na rekonstrukci, nezapomeň zvážit i zvýšení hodnoty tvé nemovitosti v souvislosti s pojištěním. Proto není nic lepšího, než se jednou za rok se svým poradcem poradit ohledně tvého pojištění a mít jistotu, že jsi dobře zajištěný.