Zpět na výpis
Jak si snížit daně díky životnímu pojištění

Jak si snížit daně díky životnímu pojištění

Duben je posledním měsícem pro podání daňového přiznání online. Můžeš si životní pojištění uplatnit jako odpočet? Pojď se o tom dozvědět více.
Markéta
1. 4. 2024

Daňové výhody životního pojištění může využít každý občan České republiky, který tu platí řádně daně. Zaměstnanec i podnikatel. Rozdíl je jen v tom, že v prvním případě daňové odpočty na životní pojištění řešíš většinou se svou mzdovou účetní v rámci ročního zúčtování daní. Proto se tě během ledna bude mzdová účetní ptát, jestli si dostal/a potvrzení o zaplaceném pojistém od pojišťovny. Jako podnikatel nebo OSVČ musíš odpočty zahrnout do svého daňového přiznání sám/a.

Kdo má nárok na snížení daně z příjmů ze životního pojištění?

  • musíš být pojištěn/a alespoň na 5 let
  • máš pojištěné riziko dožití nebo smrti a dožití
  • pojištěná osoba na smlouvě je totožná s osobou, která smlouvu uzavřela
  • naspořené peníze si smíš vybrat nejdříve až po dovršení 60 let 
  • min částka pro dožití je 40 tisíc Kč u smlouvy do 15 let, 70 tisíc u smluv nad 15 let

Pozor: Nově od 1. 1. 2024 došlo k úpravě prvního bodu, nově sjednané smlouvy musí mít smlouvu sjednanou alespoň na 10 let. 

Jaké jsou nevýhody daňově uznatelné smlouvy na životní pojištění?

  • smlouva neumožňuje předčasné (mimořádné) výběry naspořených prostředků
  • pokud dojde v průběhu smlouvy k  jejímu zrušení, budeš muset dodaňovat uplatněné částky (za posledních 10 let)

Máme finanční potíže, chci smlouvu i přesto zrušit. Co nás čeká?

Když není jiné cesty a musíš smlouvu zrušit dříve, je zapotřebí v dalším daňovém přiznání počítat s dodaněním. Všechno, co se za posledních 10 let ušetřilo díky odpočtu z daně z příjmu se tedy musí dodanit. 

Toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, ani tehdy, staneš-li se invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, ani v případě smrti, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění ani odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné budou přímo převedeny na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 

Situaci lze řešit ještě jednou cestou, pokud naspořené peníze nepotřebuješ hned vybrat, ale už pojištění nechceš nebo ho nemůžeš dál mít. Třeba ti přestal zaměstnavatel přispívat do životního pojištění a ty tam nechceš posílat peníze. Naspořená částka se dá převést do jiného investičního životního pojištění.

Funguje to tak, že do žádosti na ukončení smlouvy se napíše místo tvého bankovního účtu údaje na jinou pojistnou smlouvu.

Životní pojištění v posledních letech již není v takové oblibě, proto se vláda snaží motivovat občany tím, že navyšuje dosavadní maxima, která lze odečíst od základu daně. Doposud tomu bylo tak, že si občan mohl ročně odečíst až 24 tisíc Kč, nově to bude dvojnásobek. 

Jaký názor na smlouvy tohoto typu mám já?

Osobně si myslím, že je dobře myslet na to, jak zajistit své blízké i sebe, pokud by se mi něco vážného stalo. Nicméně daňově uznatelnou smlouvu jsem si nikdy neuzavřela.

Výhodné to je obzvlášť pro podnikatele, sníží si díky tomu již zmíněné daně, ale také mohou poskytovat příspěvek do životního pojištění jako benefit pro své zaměstnance. U občanů to je vždy na osobním rozhodnutí a finančních možnostech rodiny. 

Svým klientům vždy doporučuji hlavně mít co nejlépe vyřešeno úrazové pojištění a pracovní neschopnost. Pokud v rodině mají vážné nemoci, tak brát na zřetel to, že se to může projevit i u nich a dbát nejen na prevenci, ale mít i toto zahrnuté v pojištění.