Zpět na výpis
Pojištění povodní a záplav: Co potřebujete vědět pro ochranu svého majetku

Pojištění povodní a záplav: Co potřebujete vědět pro ochranu svého majetku

V posledních letech voda páchá velké škody. Jak se chránit díky pojištění a na co si dát pozor? Pojďme se na to podívat.
Markéta
2. 6. 2024

Voda je živel, který nás trápí od nepaměti a dokáže způsobit obrovské škody. Povodně a záplavy mohou zasáhnout kdykoli, a proto je důležité myslet na prevenci a ochranu. Pojištění nám může poskytnout nezbytnou pomoc a finanční podporu v době, kdy to nejvíce potřebujeme. Nejenže nám pomáhá pokrýt náklady na opravy a obnovu, ale také nám poskytuje klid a jistotu, že nejsme na vše sami. Pojďme se tedy podívat, jaké tipy a triky nám mohou pomoci zajistit, že naše pojištění bude skutečně efektivní.

Prevence

Prevence je klíčem k ochraně majetku a bezpečnosti před nepříznivými přírodními událostmi, jako jsou povodně a záplavy.

Co udělat před nákupem nemovitosti

Při rozhodování o nákupu nemovitosti je důležité zvážit umístění a možná rizika spojená s vodními katastrofami. Základním krokem je informovat se o záplavových zónách a historii povodní v dané oblasti. Prodávající mají povinnost sdělit potenciální rizika kupujícím, avšak je také důležité, aby si kupující sami ověřili tyto informace. Dostupné mapy a údaje o záplavových oblastech jsou klíčovým zdrojem informací při rozhodování o nákupu nemovitosti. Zajištění, že kupující jsou informováni o možných rizicích a mají přístup k relevantním informacím, může pomoci minimalizovat škody a finanční ztráty v případě vodních katastrof.

Co udělat, když už bydlím v zóně, kde voda škodí

Pro lidi, kteří již vlastní nemovitost a čelí občasným vodním problémům, mohou být úpravy terénu před domem skvělým preventivním opatřením. Zde je pár nápadů:

  • Vytvoření správného odvodňovacího systému: Instalace žlabů, odtokových rýh nebo příkopy může pomoci odvést vodu pryč od domu a zabránit hromadění vody poblíž základů.
  • Zlepšení úpravy půdy: Změkčení půdy pomocí přírodních technik, jako je vytvoření nádrží na dešťovou vodu, zalesňování nebo výsadba rostlin s hlubokými kořeny, může pomoci absorbci nadměrné vody a snížení eroze.
  • Přemístění důležitých zařízení: Pokud je to možné, umístění důležitých zařízení, jako je topná soustava, elektrické panely a další, na vyvýšené místo mimo dosah vody, může minimalizovat škody v případě záplav.
  • Stavební úpravy: Pokud je to možné a finančně dostupné, mohou být stavební úpravy, jako je zvýšení základů domu nebo instalace záplavových bran, účinným opatřením k ochraně nemovitosti před vodními škodami.
  • Pravidelná údržba: Pravidelná údržba existujících odvodňovacích systémů, odtoků a střech může pomoci předejít problémům spojeným s vodou a minimalizovat rizika vzniku záplav.

Počasí se umí změnit velice rychle, proto se hodí mít vše pod kontrolou. Např. pojišťovna Kooperativa zasílá klientům na mobil upozornění, že hrozí vydatné srážky. Toto meteovarování je zdarma pro všechny jejich klienty, kteří mají pojištění majetku. 

Povodeň a záplava v pojištění

Pokud již máš sjednané pojištění pro váš domov (ať už se jedná o pojištění domácnosti, nemovitosti nebo kombinaci obou), jistě jste s pojišťovákem narazili na pojmy jako povodeň a záplava. Avšak důležité je si uvědomit, že tato pojistná krytí nejsou vždy automatickou součástí základního pojištění a často jde o volitelnou část, kterou si můžeš do smlouvy zařadit. Co se pojištění týká, ve většině případů jdou povodeň a záplava ruku v ruce, ale není to tak vždy. 

Jaký je rozdíl mezi povodní a záplavou?

  • Povodeň: Podle pojišťoven se jedná o zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží, nebo která tyto břehy a hráze protrhla
  • Záplava: Pojišťovny klasifikují záplavu jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí a nebo proudí a může být způsobena i z jiných než vodních zdrojů. Například se může jednat o dešťové srážky, tání sněhu a nebo vodu z vodovodních nádrží či zařízení.

Co jsou to povodňové zóny?

Na základě předchozích zkušeností jsou již dlouhou dobu používány takzvané povodňové mapy, podle nichž se hodnotí míra rizika a čím vyšší riziko povodní, tím vyšší pojistná částka. Každá pojišťovna je již má automaticky ve svých kalkulačkách. 

Máme čtyři stupně povodňových zón. Čím vyšší, tím větší riziko povodně. U 4. stupně je malá šance, že tě někdo pojistí. Většinou se to povede u nějaké menší pojišťovny, která je svým způsobem ráda za každou novou duši. Ale není to pravidlem. 

Pozor! Některé pojišťovny mohou mít přísnější kritéria. Takže když v jedné pojišťovně máš např. 2. povodňovou zónu, u jiné to může být 3. stupeň. 

Nejčastější výluky

  • Škodní událost, k níž došlo v období 10 dnů (včetně) od počátku pojištění.
  • Škoda způsobená přímým vniknutím atmosférických srážek do budovy, např. přes nezavřená okna.
  • Nemovitost ve 4. povodňové zóně, která je u většiny pojišťoven nepojistitelná na povodeň a záplavu.

Než tedy uzavřeš smlouvu o pojištění tvého domova, doporučuji si pečlivě prostudovat podmínky a zjistit, zda je povodňové pojištění zahrnuto automaticky nebo je třeba si ho případně dopojistit.

Pokud žiješ v oblasti s vysokým rizikem povodní, investice do povodňového pojištění může být klíčem k ochraně tvého majetku. Nezapomeň také pravidelně aktualizovat hodnotu svého majetku a informovat pojišťovnu o jakýchkoli změnách, které by mohly ovlivnit tvojí pojistnou smlouvu. Hodně se na to zapomíná.