Zpět na výpis
Výluky z pojištění 

Výluky z pojištění 

Jak jim předcházet od začátku. 
Markéta
18. 2. 2024

Když přemýšlíme o tom, jak je pojištění důležité ve všedním životě. Je potřeba brát ohled na maličkosti, které mohou ovlivnit, jak jsou naše věci a peníze v bezpečí. Často přehlížíme věci jako výluky v pojištění, což může mít nepříjemné následky pro udržení bezpečí našeho majetku a finanční stability.

Co jsou výluky v pojištění?

Výluky z pojištění jsou věci nebo rizika, které jsou vyloučeny z pojistného krytí. Jednodušeji řečeno, ve smlouvě budou stanoveny věci nebo rizika, na které se nebude vztahovat pojistné plnění, pokud by vznikla škoda.

Kde najdeš výluky z pojištění?

Výluky z pojištění jsou uvedeny např. v dokumentu nazývaném Všeobecné pojistné podmínky nebo Doplňkové pojistné podmínky.

Lze nějak škatulkovat výluky z pojištění? Ano, pojďme se na to podívat. 

  1. Neovlivnitelné výluky: válečné konflikty, vzpoury, povstání, teroristické útoky a další podobné. 
  2. Ovlivnitelné výluky: opilost nebo požití omamných a psychotropních látek, to ti může zavařit nejen za volantem, dalším častým bodem jsou také sebevraždy u životního pojištění
  3. Výluky s ohledem na zdravotní stav: pokud řešíte úrazovko nebo životko, nedílnou součástí je zdravotní dotazník. Proto vždy apeluji na klienty, aby nic nezamlčeli a vše řekli po pravdě. Pokud totiž něco zamlčíš, nemusí ti pojišťovna plnit jakmile se ti něco stane. Většinou pak dojde i k odstoupení od smlouvy. 
  4. Specifické výluky v rámci produktu: příkladem je vadně provedená práce, nicméně doba jde kupředu a už některé pojišťovny kryjí o toto v rámci připojištění

Nejvíce může potrápit klienty výluka, která se točí na zanedbání povinnosti pojištěného. To je situace, kdy jdeš tomu neštěstí naproti. např. necháš stažené okénko u auta nebo na chalupě.

Jak z toho všeho ven?

Klíčem k úspěchu je důkladné studium všeho. Svým klientům poskytuji vyhledání těchto parametrů, následně výluky zdůrazňuji při jednání. Tím ušetříme čas oběma stranám, protože si hned na jednání řekneme, jak si která pojišťovna stojí. Nabídky již řešíme pouze tam, kde výluky nebrání v poskytnutí potřebného krytí.

Příklad z praxe

Představme si, že se rozhodneš pojistit svou domácnost poté, co jsi zažil/a nešťastný incident s rozbitým telefonem. Chceš se vyhnout dalším nepříjemnostem, zejména s ohledem na nezbedné dítě, které už na návštěvě něco vyvedlo. Ihned při výběru pojištění se nabídky rozdělí na ty, které zahrnují telefon v rámci standardního krytí. A ty, co vyžadují příplatek nebo tuto možnost vůbec nenabízejí.

Proto u každého pojištění se ptám: Proč vlastně poptáváš pojištění? Čeho se bojíš? Protože díky tomu se dozvím to, co je pro tebe priorita a už vím, co ohlídat ve výlukách. Tímto krokem předejdeme nemilému překvapení, až nastane nějaký karambol. 

Už si někdy zažil/a nějakou výluku? A jak si to dál řešil/a? Poděl se o svojí zkušenost do komentáře na instagramu.